LEAN –toiminta ja johtaminen

Taustaa

Toimintamme

Palvelumme

Etusivu,

yhteystiedot

Efecteam Oy

Vähemmän on enemmän!

Ei juosta kovempaa, vaan
kävellään lyhyempi matka

LEAN –periaatteet

Keskitytään oleelliseen—Tehdään sitä, mikä tuottaa lisäarvoa asiakkaalle.

Karsitaan turha pois—poistetaan hukka.

Vähemmillä panoksilla saadaan enemmän tuotosta.

Sujuva ja kevyt toimintatapa parantaa tuottavuutta ja kannattavuutta.

LEANin kahdeksan hukkaa

· Yliprosessointi, ylituotanto

· Odotusaika ja viivästymiset

· Turhat kuljetukset

· Viallinen tuote, laatuvirheet

· Tarpeettomat varastot

· Ylilaatu

· Turhat liikkeet

· Henkilöstön voimavarojen käyttämättä jättäminen

LEAN –hyötyjä

Suurempi hyöty asiakkaille.

Lyhemmät läpimenoajat.

Vähemmän kustannuksia.

Pienemmällä pääomalla.

Vähemmän virheitä.

Henkilöstön hyvinvointi

LEAN Web –koulutukset

Joustavaa ja kustannus-tehokasta koulutusta

Lue lisää...