Investors In People — IIP

Investoi Ihmisiin — Ihmiset tekevät tuloksen

Investors in People (IIP) on toiminnan arviointi– ja kehittämismalli, joka auttaa organisaatioita saavuttamaan tavoitteensa ja menestymään.

Menestymisen keino on henkilöstön osaamisen, motivaation ja hyvinvoinnin jatkuva kehittäminen. 

Taustaa

Toimintamme

Palvelumme

Etusivu,

yhteystiedot

Efecteam Oy

Tuloksentekokyky, kannattavuus ja kilpailukyky ovat parantuneet. Prosessit tehostuneet ja tuottavuus parantunut.

Asiakastyytyväisyys: henkilöstö tuntee asiakkaiden tarpeet sekä yrityksen tuotteet ja palvelut; henkilöstö on tehokasta ja palveluhenkistä.

Henkilöstö ymmärtää yrityksen tavoitteet ja strategian, mikä ohjaa heidän työskentelyään.

Henkilöstö kokee että heitä kuunnellaan ja kannustetaan enemmän, sekä heille annetaan palautteita ja tunnustuksia. Parantunut henkilöstön hyvinvointi ja pysyvyys.

Johtaminen, esimiestyö ja sisäinen vuoropuhelu ovat tehostuneet.

Muutosten läpivienti on tehostunut: Parantunut vuorovaikutus läpi organisaation on parantanut yhteistä näkemystä tulevaisuuden tarpeista ja toimintatavoista.

Kommentteja IIP –viitekehystä soveltavista organisaatioista

IIP –viitekehyksen teemat